+359 2 920 21 05 info@consultia-bulgaria.com
Частни клиенти

Частни клиенти

Ние сме специализирани в областта на вещното право и правото на ЕС. Нашите служители насочват професионалните си интереси и в по-специфични области като трудово право и интелектуална собственост.

Нашите сфери на дейност са насочени към специалните ни компетенции и интересите на клиентите ни. Ние често работим по международни проеки, чиято материя обхваща повече от една юрисдикция.

 

След присъединяването на България в ЕС, бизнес практиката в страната започна успешно да се адаптира към европейското законодателство – сфера, в която ние имаме солиден опит. Мнението ни е, че юрисдикцията на ЕС, прилагана от европейските институции и държавите – членки, може да бъде изключително полезна за нашите клиенти и нашият съвет е да се извличат максимално ползите от членството на България в ЕС.

  • Подпомагане на процеса по получаване на разрешение за пребиваване;
  • Съвети относно интелектуална собственост. 

Ние предоставяме широк кръг от правни съвети в областта на интелектуалната собственост в съответствие с българското и европейското законодателство. Например: имаме солиден опит в подготвянето и подаването на заявление за регистрация на марка на ЕС. Повечето от запитванията, които получаваме са от чуждестранни клиенти, поради което сме имали възможност да изградим добър начин на работа и комуникация.

Ние можем да ви предложим:

  • Предварително проучване относно името на желата за регистрация марка;
  • Предоставяне на резултати от проучването;
  • Регистрация на търговската марка.

Съветваме физически лица по отношение на юридически въпроси, произтичащи от притежанието на имот в България. Ние сме консултирали много купувачи на имоти в процес на изграждането им, както и на изградени жилищни и ваканционни имоти. Можем да предложим и изготвянето на подробен доклад за състоянието на имота преди придобиване и да договарим от ваше име текущата му поддръжка, в случай на закупуване.

Нотариалните производства в България са изключително формални и имат стриктни правила, които трябва да се спазват с оглед валидността им. С оглед улесняване на Вашата дейност, ние предлагаме следните услуги:

  • Подготовка на пълномощно и представляване пред нотариус;
  • Подготовка на всички необходими документи в хода на нотариалното производство, както следва: нотариални актове, договори за прехвърляне собствеността върху МПС, договори за прехвърляне на дружествени дялове, подписване на пълномощни и други.