+359 2 920 21 05 info@consultia-bulgaria.com

Работата ни

Развитие на енергетиката от възобновяеми източници

Испански инвеститор с интереси в областта на възобновяеми източници и с опит в поддръжката на соларни паркове, и с намерение да се разшири в международен план, се свърза с нас и след няколко опознавателни срещи, ние организирахме няколко пътувания в България, за да разледаме подходящи терени и за да се срещнем с някои от ключовите играчи в индустрията. Ние дадохме съвет на клиента относно най-оптималната данъчна структура на бъдещия бизнес и учредихме съответното дружество за целта. След като съставихме пълен анализ на подходящите терени, подготвихме договори и закупихме замята. Поддръжката беше скрепена с договор и бе установен с контакт с доставчиците на комунални услуги. Бяха разработени енергийни обекти с мощност 20 MW с нашата постоянна подкрепа, и когато назря момента, компанията успешно възвърна инвестициите си, благодарение и на нашите правни и данъчни консултантски услуги.

Аутсорсинг

Западноевропейски производител на електрически контролни панели, който се стремеше да намали до минимум производствените си разходи в ЕС, след няколко срещи и консултации, реши да създаде дъщерно дружество в България, за да се възползва от ниската данъчна ставка и разходи за служители. Консултия беше наета да създаде новото дружество и да се заеме с общата административна дейност, включително юридическа работа, счетоводство, наемане на местен персонал, разположение на търговския обект, и предварителен избор на местни доставчици.

Обществени поръчки

Чуждестранно дружество с предмет на дейност строителство на сгради и съоръжения, имаше желание да навлезе на българския пазар, като вземе участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Консултия България им предостави правни, преводачески и административни услуги, като учреди съгласно местното законодалство клон на чуждестранното юридическо лице и подготови цялата необходима документация за участие в тръжните процедури.

Международна данъчна оптимизация

Американска компания, с намерение да продава услугите си в Европа, нае Консултия да учреди дъщерно дружество, да намери подходящо помещение за офис и да наеме местен персонал. Консултия предостави юридически, данъчни, счетоводни и административни услуги на компанията по време учредяване на българското дружество и впоследстие консултира текущите операции на компанията.

Управление на соларни паркове

Международен инвестиционен фонд с голямо портфолио от слънчеви централи по целия свят, нае Консултия за извършването на административни, правни и счетоводни процедури, в съответствие с изискванията в България.

Управление на имоти

Консултия осигурява непрекъснати услуги по управление на собственост на широк кръг от лица, които са инвестирали в недвижими имоти в София и страната, като работи от името на собствениците и така гарантира всички имоти да бъдат с платени наем, ремонт, комунални услуги и т.н.