+359 2 920 21 05 info@consultia-bulgaria.com

Чуждестранно дружество с предмет на дейност строителство на сгради и съоръжения, имаше желание да навлезе на българския пазар, като вземе участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Консултия България им предостави правни, преводачески и административни услуги, като учреди съгласно местното законодалство клон на чуждестранното юридическо лице и подготови цялата необходима документация за участие в тръжните процедури.