+359 2 920 21 05 info@consultia-bulgaria.com

Американска компания, с намерение да продава услугите си в Европа, нае Консултия да учреди дъщерно дружество, да намери подходящо помещение за офис и да наеме местен персонал. Консултия предостави юридически, данъчни, счетоводни и административни услуги на компанията по време учредяване на българското дружество и впоследстие консултира текущите операции на компанията.