+359 2 920 21 05 info@consultia-bulgaria.com

Западноевропейски производител на електрически контролни панели, който се стремеше да намали до минимум производствените си разходи в ЕС, след няколко срещи и консултации, реши да създаде дъщерно дружество в България, за да се възползва от ниската данъчна ставка и разходи за служители. Консултия беше наета да създаде новото дружество и да се заеме с общата административна дейност, включително юридическа работа, счетоводство, наемане на местен персонал, разположение на търговския обект, и предварителен избор на местни доставчици.